[FANMADE | 1ST ANNIVERSARY] KRISTAO – HOURGLASS


Từng chút từng chút đều trở thành hồi ức của ngày hôm qua

…Cuộc sống hệt như chiếc đồng hồ cát.

 

KRISTAO-HOURGLASS-FMV

FMV by Rêu & Kuroshiro

Brought to you by Kristao’s Heaven

icononline

~♥~

icondownload

~*~

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s