5 thoughts on “[Fic Hình] Cửa tiệm tượng sáp kinh hoàng — Chương 11 – 15

  1. Temmmmm /nhai/ ./nuốt/
    Kinh dị quá a~~~~~
    Rút cục là chúng nó sẽ bị gì đấyyyyyyyy
    Tử Thao tềnh eeu~~ Bảo trọng~
    Chơi với Diệc Phàm vuôi nhé~~

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s