[Fanacc] 130729 – China Big Love Concert (III)


Fanacc China Big Love Concert

Cr: Abstyle_taoris Nguyên Tử [Bát Diện Đông Nguyên]

Vtrans by bubuhaehae

.

. Continue reading

Advertisements

[Ruộng Ngô vườn Đào] Những điều khiến chúng ta yêu Ngưu Đào chân thành, khiến não bộ chúng ta tàn phế (33 – 34 – 35)


牛桃那些让我们真爱让我们脑残的事

Những điều khiến chúng ta yêu Ngưu Đào chân thành, khiến não bộ chúng ta tàn phế

-*-

Người viết: 时的间的

Dịch: QT ca ca, Google lão đại

Edit: Gin

33 | 34 | 35

< Đây là một series phân tích tổng hợp mmt Ngưu Đào >

< thế nên ai thích hãy theo dõi, ai có vấn đề thì xin click back >

Continue reading