Yêm nịch


Yêm nịch 

Tên gốc: 淹溺

Tác giả: Duệ (睿)

Pairing: Ngưu Đào / KrisTao

Thể loại: Không có thật, bối cảnh điện ảnh, cường cường

Người dịch: QT

Editor: Dung

Beta: Mèo

NoteNGHIÊM CẤM MANG RA KHỎI NƠI NÀY.

—————-o—————

––––•(-• Mục lục •-)•––––

 

 

Advertisements